0528 - 240888 bellen

Allstars active speluitleg door Kiri casino bowling center Hoogeveen

All Stars Active heeft twee soorten basisspelen. Met KIES SPEL kan de speler zijn keuze maken.

Basis rollenspel

Het basis rollenspel wordt gespeeld op de drie rollen boven in de automaat. Het is voorzien van hold. Het winplan staat op de onderruit. De winst uit dit basisspel kan naar de WINBANK geschreven worden met WINST INNEN of naar GEWONNEN SPELEN met START / SPAREN.

Basis 0/1-spel

Er wordt gegokt tussen 0 of 1 met 99,9% kans op 1. De winst van het 0/1-spel wordt automatisch naar de potten en GEWONNEN SPELEN geschreven.

Vervolgspel

All Stars Active heeft vier inzetmogelijkheden in het vervolgspel: 5, 10, 20 en 40. De speler kan zijn keuze maken met INZET 5-10-20-40. Het 0/1-spel is verplicht voor ieder vervolgspel. START kort indrukken om het 0/1-spel te spelen, START nogmaals indrukken om het vervolgspel te spelen. Het vervolgspel bestaat uit All Stars-spellen (respectievelijk 1, 2, 3, en 5 spellen op inzet 5, 10, 20 en 40). Door START telkens kort in te drukken, wordt het resultaat van ieder All Stars-spel getoond bij PRIJS (maximale prijs per All Stars-spel is 200 punten). Bij het ingedrukt houden van START tonen de rollen het totale resultaat van deze spellen (maximaal 1000 op inzet 40, elke inzet op vijf winlijnen).

Maximaal 200 en 1000 punten

Een pot mag maximaal 200 punten bevatten. De tien potten bevinden zich op het grafische display in de onderruit. Als na het bijtellen van een prijs een pot het maximum van 200 punten bevat worden deze punten automatisch naar de WINBANK geschreven. Als na het bijtellen van een prijs meer dan 1000 punten in GEWONNEN SPELEN staan, worden één of meerdere potten naar de WINBANK geschreven, totdat het totaal van de potten minder dan 1000 punten bedraagt.

Active systeem

Het Active systeem beschermt de speler tegen mogelijke prijsoverschrijding.

Active UIT

Indien Active UIT staat, zal bij voldoende punten in GEWONNEN SPELEN automatisch het gekozen vervolgspel worden gespeeld. Dit is de conventionele manier van spelen. Indien het aantal actieve potten gering is, en de gewonnen prijs zeer groot (tot wel 1000 punten), kunnen veel punten verloren gaan. Op de onderruit knippert de tekst “Kies Active voor max. winst bovenspel”. Dit om deze speler aan te sporen toch Active te gaan spelen. Dit kan door met KIES SPEL / ACTIVE een basisspel te kiezen. Alleen met een basisspel (0/1-spel of basis rollenspel) kunnen nieuwe potten worden geactiveerd.

Active AAN (standaard)

Indien Active AAN staat, zal bij voldoende punten én voldoende actieve potten het gekozen vervolgspel worden gespeeld (inzet 5, vijf potten met elk ten minste 1 punt; inzet 10, tien potten met elk ten minste 1 punt; inzet 20, tien potten met elk ten minste 2 punten; en inzet 40, tien potten met elk ten minste 4 punten). De speler is zo verzekerd van maximale prijzen in het vervolgspel. Active staat dan ook standaard aan.
Gedurende het spel kunnen door het bereiken van de 1000-puntengrens enkele potten zijn geleegd. Indien dan nog onvoldoende potten actief zijn, zal Active AUTOMATISCH naar het gekozen basisspel terug gaan. Ook indien er voldoende punten in de potten staan!!
Indien START niet is ingedrukt, toont het grafische display welke potten niet voldoende punten bevatten (deze zijn gestippeld).

Winst Innen

De speler kan met KIES POT de pot selecteren en met WINST INNEN deze pot naar de WINBANK schrijven. Als KIES POT niet wordt gebruikt, dient tweemaal op WINST INNEN te worden gedrukt om een pot naar de WINBANK te schrijven. De 1, 2, 3 of 4 punten die eventueel in de pot overblijven worden gegokt naar 0 of 5.

Totaal Winst innen

De speler kan met de knop WINBANK (TOTAAL WINST) –> SPELEN punten uit de WINBANK naar SPELEN schrijven.

 

All Stars Active heeft twee soorten basisspelen. Met KIES SPEL kan de speler zijn keuze maken.

Ga terug naar speluitleg = een link die nog moet worden aangemaakt